Komplexna terapia, Centrum Avare, Bratislava

Datum: 05.05.2018

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.