Kino Světozor, Vodičkova 41, 110 00 Praha

Datum: 19.03.2024

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.