KAMBA festival Tábor

Datum: 12.06.2021

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.