KAMBA festival Tábor

Datum: 12.06.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.