INFRA Praha

Datum: 03.11.2022

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.