INFRA ČR

Datum: 12.05.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.