IBF MAN DISCONNECTED seminar

Datum: 19.10.2017

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.