Hálkovo městské divadlo v Nymburce

Datum: 16.01.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.