Faculty of Information Technology Kurdějov

Datum: 11.09.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.