Dva dny s didaktikou matematiky, Karlova univerzita v Praze

Datum: 16.02.2017

Publikováno:

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.