Dny prevence, Pedagogická fakulta UK Praha

Datum: 30.09.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.