Czech Cool Trade

Datum: 05.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.