70. výročí založení Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Datum: 24.04.2024

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.