Czech News Center

Datum: 20.06.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.