Pedagogická činnost

Vzdělání:

 • 1986-1989: Rezident a hlavní rezident − Neurologické oddělení, Albany Medical center, Albany NY.
 • 1986-1988: Intership a rezidentura − Interní oddělení, Coney Island Hospital (SUNY), Brooklyn, NY.
 • 1985: Neurologická stáž, Guy´s Hospital a The National Neurological Institute at Queen´s Square, Londýn.
 • 1983: Promován na lékaře, St. George´s University School of Medicine, Grenada.
 • 1978: Bakalářský titul (B.A.), Columbia University, NY.

Atestace a členství:

 • Neurologická atestace podle požadavků Americké neurologické akademie. Atestace a získání specializované způsobilosti v oboru neurologie v České republice.
 • Atestace z oboru vnitřního lékařství podle požadavků Americké Společnosti vnitřního lékařství.
 • Aprobace ve všeobecném lékařství v České republice.
 • Fellowship (docentura), Americká lékařská kolej.
 • Člen Americké lékařské komory, Americké neurologické akademie, České lékařské komory.
 • Člen České neurologické společnosti a České společnosti pro neurovědy, Jana E. Purkyně
 • Člen společností sociální pediatrie, dětské psychologie, sociálního lékařství JEP
Prague Selective prednaska

Prague Selective přednáška

Stávající medicínské funkce – USA:

 • Assistant Clinical Profesor, Neurologické oddělení, Yale School of Medicine.  Primář neurologie, Yale New Haven Medical Center a přidělené nemocnice.
 • Primář neurologie, Cornell-Scott Hill Health Centers, CT.
 • Zakladatel a vedoucí programu pro výměny lékařů v neurovědách, Yale University – Univerzita Karlova.

Stávající medicínské funkce – mezinárodní:

 • Zakladatel a ředitel Polikliniky Na Národní, Praha a Neurologické asociace Na Národní, Praha. www.poliklinikanarodni.cz.
 • Panelový lékař velvyslanectví Spojených států amerických a Velké Británie, Česká republika.
 • Zakladatel a ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Praha www.ombudsmanprozdravi.cz .
 • Místopředseda dozorčí rady Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno, Předseda Task Focre pro restrukturalizaci ICRC-FNUSA, www.fnusa-icrc.org.
 • Děkan pro záležitosti týkající se abonentů; Přednosta stážního programu v neurovědách; hostující profesor pro obor neurologie a klinické diagnostiky, St. George´s University School of Medicine, Grenada, W.I., www.sgu.edu.
 • Zakladatel a ředitel Prague Selective Program, největšího letního programu pro studenty medicíny na světě, www.pragueselective.com.
 • Fakultní člen a hostující profesor v oboru neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Odborný garant projektu nadací Spokojené děti, www.spokojenedeti.cz a Nadace krása pomoci (Nadace Taťány Kuchařové pro seniory, www.krasapomoci.cz).
 • Klubový lékař, FK Hněvkovice.

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.