Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.